Måndag 7 augusti – torsdag 10 augusti
Under dagtid pågår körveckan med körrepetitioner och röstövningar med mera i Ekebyhovskyrkans lokaler på Ekerö. Torsdag efter lunch är vi i Mälarökyrkan på Ekerö och repeterar inför finalkonserten där.  Efter dagens repetitioner kommer aktiviteter att anordnas – se mer på körveckans hemsida då veckan närmar sig.
Under körveckan medverkar även sångpedagogerna Linnéa Brorsson och Birgitta Lindeke Levin som på olika sätt arbetar med och bygger upp körsångarnas röst- och sångteknik. Du kommer dessutom kunna köpa individuella sånglektioner.

Fredag 11 augusti
Klockan 16.00, generalrepetition och Ekerö körveckas första finalkonsert i Storkyrkan. Konserten kommer att starta 19.00.

Lördag 12 augusti
15.00 Samling i Mälarökyrkan, Ekerö centrum, inför den andra finalkonserten som startar 18.00. Efter konserten blir det gemensam avslutningsfest för alla medverkande i körveckan i Ekebyhovskyrkans lokaler.